Automatizácia

 

VAHATECH, Jakubovany je systémovým integrátorom. Ako skúsený systémový integrátor poznáme problematiku jednotlivých odvetví priemyslu a dokážeme odborne komunikovať s Vašimi pracovníkmi. Spoliehame sa na naše odborné znalosti a skúsenosti pri zabezpečení Vašich požiadaviek v oblasti automatizácie.

Nabízíme tvorbu a zavádění systémů automatického řízení se zaměřením na navažovací linky, váhy a sekvenční automatické procesy, dále rekonstrukce ovládacích a řídících systémů zařízení ve sklářském, keramickém průmyslu, v zemědělství a potravinářství, výrobě betonových a maltových směsí apod. včetně projekce, realizace, eventuelně komplexní rekonstrukce elektrických rozvodových částí. 

WAGO-I/O-SYSTEM je flexibilní řešení nezávislé na typu sběrnice Fieldbus pro decentralizovanou automatizaci. S reléovými, funkčními a přenosovými moduly, jakož i přepěťovou ochranou má WAGO vhodné rozhraní pro každé použití.

Hlavné výhody :

 • Odborne vyškolený tím inžinierov a technikov
 • Používame najmodernejší softvér a hardvér
 • Vzhľadom na vlastnú výrobu rozvádzačov vieme zabezpečiť Vaše špecifické požiadavky
 • Stabilita firmy Vám zaručí dlhodobú spokojnosť

Zabezpečujeme :

 • Aplikačný inžiniering
 • Návrh riadiacich systémov
 • Realizáciu HW/SW aplikácií
 • Systémový inžiniering
 • Riešenia v oblasti pohonov
 • Dokumentácia
 • Oživenie a spustenie do prevádzky
 • Riadenie a plánovanie projektov
 • Inštalácia v mieste realizácie
 • Náhrada a upgrade riadiacich systémov PLC