El. rozvádzače

Spoločnosť VAHATECH vyrába elektrické rozvádzače nízkeho napätia do 1000V. Výroba pozostáva prevažne z kusovej výroby s cieľom vyhovieť individuálnym požiadavkám objednávateľa. 

 
Rozvadzac pre betonaren Rozvadzac teplaren

Výrobný program

Vyrábame rozvádzače nízkeho napätia (NN) pre nové stavby, rozširovanie, rekonštrukciu a modernizáciu rozvodní, stavebnej elektroinštalácie, priemyselných rozvodov alebo ako samostatnú dodávku k napájaniu a riadeniu strojov a technologických zariadení v rôznych oblastiach priemyslu.
 
Elekrické rozvádzače sa vyrábajú na základe výkresovej dokumentácie . Tieto dokumenty sú pred samotnou výrobou kontrolované na funkcionalitu, komplexnosť a technické riešenie.


Ná základe požiadaviek zákazníka, vieme vypracovať kompletnú technickú dokumentáciu rozvádzača. 

Rozvadzac Big Bag Rozvadzac betonaren

 

Vyrábame nasledovné typy rozvádzačov:

 

  •  Rozvádzače panelové pre NN rozvodne
  •  Rozvádzače merania a regulácie
  •  Rozvádzače technologické
  •  Rozvádzače pre priemysel 
  •  Rozvádzače pre jednoúčelové stroje a zariadenia
  •  Rozvádzače merania spotreby elektriny
  •  Rozvádzače verejného osvetlenia
  •  Rozvádzače pre bytovú výstavbu
  •  Ovládacie skrinky

Pri výrobe rozvádzačov používame osvedčené komponenty a prístrojovú techniku od svetoznámych výrobcov EATON, LEGRAND, OEZ, SCHRACK, SCHNEIDER ELECTRIC, SEZ, WAGO. Prístroje a ostatné súčasti rozvádzača sú zabudované do typovo skúšaných skríň. Používane skrine sú od plastových až po špeciálne nerezové skrine od výrobcov RITTAL, Lohmeyer, SAREL, Schneider a iných.

Po ukončení výroby prechádza rozvádzač výstupnou elektrickou kontrolou. Na základe kontroly a skúšky je rozvádzač opatrený trvalým výrobným štítkom so značkou zhody výrobku CE. 

Rozvádzače sa dodávajú plne zmontované a pripravené na transport.