Referencie

 

Uni - Tech Púchov

Realizácia pneudopravného systému na prepravu sypkých materiálov.

Vizualizácia technológie

             Dávkovacia váha s tlakovou nádobou

Betonáreň Plavnica, Ing. Milan Štupák -IVS

Realizácia riadiaceho systému betonárne, dodávka elektrického rozvádzača, vážiacich zariadení a váženého dopravného pásu. 

Betonáreň Pečovská Nová Ves, Beton Garone

Betonáreň Sobrance,

Betonáreň Michalovce,

Big-bag váha, Tatra Pet, Liptovský Mikuláš

Dodávka vrecovacej váhy na vrecia typu "Big-bag", elektrického rozvádzača s riadiacim systémom a terminálom.

Mostová váha, Veľká Lomnica

Rekoštrukcia mechanickej váhy na digitálnu (tenzometrické snímače Utilcell a vyhodnocovacia jednotka JVT)

Premiestnenie digitálnej vahy (tenzometrické snímače a jednotka Metrler Toledo )

Prietokové váhy, Zeocem Bystré